EKM Service OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate meie tavadest, sealhulgas millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning  Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME JA MIKS?

Personaalsed isikuandmed – me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress, telefoni number ), kui Te täidate meie hinnapäringu vormi ning edastate need meile sooviga saada personaalset lahendust ning hinnapakkumist küttesüsteemile ja/või selle paigaldamisele.

KUIDAS ME KASUTAME TEIE POOLT EDASTATUD ANDMEID?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud personaalseid andmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks, teile personaalse lahenduse või hinnapakkumise koostamiseks ja edastamiseks.

EKM Service OÜ ei edasta, müü ega rendi teie andmeid kolmandatele osapooltele.

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie poolt EKM Service OÜ-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

TURVALISUS NING ISIKUANDMETE KAITSE

EKM Service OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Krüpteeritud andmesidekanal veebilehe külastaja ning veebilehe vahel tagab isikuandmete turvalisuse.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

KONTAKTANDMED

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@soojust.ee.

Viimati uuendatud 18.05.2018