Reguleersõlm „Regufloor HW“ välistemperatuuri anduritega

oventrop kütteautomaatikaRegueersõlme „Regufloor HW“ kasutatakse keskkütteseadmetes selleks, et reguleerida pindkütte pealevoolutemperatuure. Pealevoolutemperatuur määratakse sõltuvalt välistemperatuurist niikaua kui on saavutatud maksimaalne seadistatud pealevoolutemperatuur. Nii peetakse siiski kinni ka pindküttele määratud maksimaalsest temperatuurist (näit. 45 °C).

Sõlmes „Regufloor HW“ olev kütteringi regulaator „Regtronic RH-B“ reguleerib ajami abil 3-tee ventiili asendit ja selle läbi pealevoolutemperatuuri. Pealevoolutemperatuuri määrab välistemperatuurianduritest saadud info ja kütteringi regulaatoris sisestatud küttekõver. Pump töötab välistemperatuurist sõltuvalt, seega lülitatakse see sisse küttevajadusel ning külmumise kaitseks. Igaks päevaks (E – P) on võimalik määrata erinev ajaprofiil päevasele ja öisele kütterežiimile ümberlülituseks.

Reguleersõlme „Regufloor HW“ kasutamine erinevates süsteemides võimaldab erinevate funkstioonide reguleerimist. Seetõttu võimaldab kütteringiregulaator „Regtronic RH-B“ mitmeid valikfunkstioone (näit. tarbevee soojendamine, segatud kütteringide juhtimine, tahkekütte katlad, tsirkulatsioon, termiline desinfekstioon jne.)

Reguleersõlme „Regufloor HW“ komponendid:

  1. Reguleersõlm 3-tee ventiili ja pumbaga.
  2. Nurkadapter.
  3. Elektromotoorne ajam, 230 V, 3-punktiajam.
  4. Paigalduskomplekt.
  5. Kaks lametihendit kilepakendis.
  6. Elektriline torutermostaat juhtmete ja pistikuga ning pistikuga pumba tarbeks
  7. Rihm elektrilise torutermostaadi paigaldamiseks.
  8. Kütteringiregulaator „Regtronic RH-B“.
  9. Kütteringiregulaatori paigalduskonsool.

oventrop kütteautomaatika, reguleersõlm regufloor