Graanul- ehk pelletikatel PELLE

Pelle kõrge efektiivsus vähendab ekspluatatsioonikulusid ning säästab raha – aitab vähendada küttekulusid kuni 30%

Pelletikatel PELLE on mõeldud individuaalelamute soojatootmiseks, kus kütuseks kasutatakse pelleteid ehk puidust graanuleid ja kus üldine soojavajadus ei ületa 30 kW/h (köetav pind ca 200 m2). Pelle katla kütuseks sobib vastavate põletite kasutamisel ka kerge kütteõli või gaas. Tänu põhiliselt puidujäätmete kasutamisele pelletite tootmiseks, on tegu taastuvat energiat kasutava kütteseadmega, mis sobib kindlasti rohelise mõtteviisiga klientidele.

pelletikatel Pelle müükPelletitega kütmiseks kasutatakse spetsiaalseid põleteid, mis töötavad automaatrežiimil ning kasutaja peab ainult jälgima, et kütusepunkris oleks piisavalt pelleteid. Pelle katlal on valmidus tarbevee spiraali paigaldamiseks, mis suudab toota sooja vett üheaegselt kuni kahele tarbimispunktile majapidamises. Samuti on Pelle katlal valmidus elektriküttekeha paigaldamiseks, mille kasutamine võimaldab ka pikema perioodi jooksul hooldusvabalt kasutada katelt soojaallikana, kui viibite kodust eemal.

Pelle katla juures on kasutusel kaks Eesti kasuliku mudeli tunnistusega kinnitatud rakendust, mis oma originaalsusega on aidanud saavutada üle 90% kasuteguri. Pelle katel on läbinud katsetestid Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudis ja omab vastavat tunnistust.

graanulkatel pelle spetsifikatsioonid

graanulkatel Pelle paigaldus ja hooldusKatel PELLE eelised

  • Katsetatud pikaealine töökindlus
  • Kohalik tootjagarantii
  • Digitaalne juhtimine
  • Mugav hooldada kuna hooldusluuk asub katla peal ja eespool
  • Tuha ärastamine tänu täiuslikule põlemisele ja suurele tuhakastile toimub mitte sagedamini kui kord kuus
  • Korstnatoru asend muudetav kas taha- või ülespoole
  • Programmkell – kui kasutatakse lisaks päikesekütet, saab katla päeval madalamale temperatuurile reguleerida või välja lülitada

Katel PELLE lisavõimalused

  • Küttespiraal katlas kas tarbevee või ventilatsiooniagregaadi sissepuhkeõhu kütteks
  • Automaatne suitsutorude puhastus
  • GSM jälgimine ja juhtimine

PELLE katlamaja

Katel PELLE enda tööks on lisaks katlale vajalik soetada pelletipõleti, tigutransportöör ja pelletimahuti.

Lubatud on kasutada põleteid võimsusega kuni 30 kW. Koldeluugi saab tellida vastavalt pelletipõletile.
Tigutransportööri valimise puhul on oluline jälgida, et selle tõusunurk ei ületaks 45° ning pikkus sobiks kaugusega põleti suudmest ja pelletimahutini.
Pelletimahutitena võib kasutada tüüpseid 200 kuni 500 liitriseid mahuteid, mis sobivad ennekõike väikekottides pelletite kasutamisel.
Kui katlamaja juurde rajada spetsiaalne pelletite 3… 5 m3 mahuga hoiuruum­salv, ei ole vahepunkri kasutamine vajalik ning sel juhul tuleb kütust lisada ca kaks korda kütteperioodi jooksul.

pelletikatel pelle